รับบริจาคแอร์ จากวัดป่าไทรงาม

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ท่านพระครูนิโครธ ธรรมาภรณ์(หลวงพ่อเอนกยสทินโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ได้เมตตามอบ แอร์ขนาด 54,000 บีทียู  จำนวน 6 ตัว  ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดย นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  พร้อมด้วย นายแพทย์อดิศักดิ์ ประวิทย์ธนา  และหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ เข้ารับมอบ   ณ  วัดป่าไทรงาม   ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2019-03-25 สถานที่ : เดชอุดม