ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.  นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อสม.ร่วมใจ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม พร้อมลงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเยี่ยมชมการตั้งด่านชุมชน   จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงปตท. ถนนอุบลฯ - เดชอุดม  2. แยกบ้านป่าโมงน้อย (ไป ต.นาเจริญ)  โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอ  ส่วนราชการที่เกี่วข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะทำงานระดับจังหวัดฯ

วันที่โพสต์ : 2019-04-02 สถานที่ : เดชอุดม