โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.15 น.  นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  พร้อมด้วยนายแพทย์พนัสบดี  ลิ่มลิขิต  รองผู้อำนวยการภารกิจด้านยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ของรองนายกรัฐมนตรี ( พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง( ได้เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อมอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินการตามประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2019-04-04 สถานที่ : เดชอุดม