คุณพ่อดำรง-คุณแม่อัจฉรา วารินทร์ศิริกุลและ ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ มอบเงินบริจาค

วันที่ 5 เมษายน 62 คุณพ่อดำรง-คุณแม่อัจฉรา วารินทร์ศิริกุลและดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์และครอบครัว  คุณแม่สุชาดา พิริยะกิจไพบูลย์  ได้มอบเงิน คนละ 2 ล้านบาท รวมเป็น 6 ล้านบาท  เพื่อสมทบทุนสร้างห้อง I.C.U. และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ห้อง I.C.U.  โดยมีนายวทิยา  เทียมสุวรรณ  ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดมและผู้บริหารฯ รับมอบ

วันที่โพสต์ : 2019-04-05 สถานที่ : เดชอุดม