หลวงพ่อเอนก วัดป่าไทรงาม บริจาคพรมปูห้อง ให้ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 5 เมษายน 2562  หลวงพ่ออเนก ยสทินฺโน  เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม  ได้เมตตาบริจาคพรมปูพื้อนห้อง ให้ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชมรมจริยธรรม

วันที่โพสต์ : 2019-04-05 สถานที่ : เดชอุดม