รับบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

วันที่ 14 เมษายน 2562  คุณปิ่นแก้ว ผ่องใสและครอบครัว  ได้นำเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร  ราคา 33,400 บาท  มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้ใช้ประโยชน์ในการบริการผู้ป่วย  ขออนุโมทนาในบุญกุศลในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

วันที่โพสต์ : 2019-04-14 สถานที่ : เดชอุดม