อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดอบรมการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน 100 %

วันที่โพสต์ : 2019-05-15 สถานที่ : เดชอุดม