กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 23 พฤษภาคม 62 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นำโดยนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้นำกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ เนื่องในวันวิสาขุบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5  ณ บริเวณ ลานหลังอาคารผลิตสมุนไพร สระน้ำหลังโรงยาบาล  

วันที่โพสต์ : 2019-05-23 สถานที่ : เดชอุดม