พิธีทำบุญตักบาตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการ นายอำเภอเดชอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก 2562 ณ ถนนหน้าอุโมงค์ต้นเสียว วัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่โพสต์ : 2019-05-08 สถานที่ : เดชอุดม