รับบริจาคหมอน

หลวงพ่อพุทธา พุทธฺจิตฺโต  วัดป่าหนองยาว เมตตาบริจาคหมอน จำนวน 50 ใบ เพื่อให้ผู้ป่วยไว้ใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-06-13 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม