รับบริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ผิวหนัง

วันที่ 17 มิถุนายน 62 คุณแม่เพ็ญศรี จันทร์หอม นางสาวจิราภรณ์ อรพันธ์  นายกิตติศักดิ์  ภูรสี  นายอานุภาพ สูงเรือง บริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ผิวหนัง  จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 25,000 บาท อุทิศส่วนกุศลให้ คุณแม่ฉวีวรรณ สูงเรือง

วันที่โพสต์ : 2019-06-17 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม