รับบริจาคหมอน

วันที่ 19 มิถุนายน 62 คุณยายสอน ภูจุธาตุ บริจาคหมอ 66 ใบ มูลค่า 2310 บาท เพื่อไว้ใช้งานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-06-19 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม