รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 19 มิถุนายน 62 คุณศิริพร ไฮต์พร้อมคณะ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ประกอบด้วย เตียงฟาวเลอร์ 2 ไก 3 ชุด ,รถเข็นคนไข้ 2 คน,ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว 5 ถัง,สายcanular 5 กล่อง,เกจ์ออกซิเจน  รวมมูลค่า 61,000 บาท อุทิศส่วนกุศลให้แก่ Mr.UWE J.HEID 

วันที่โพสต์ : 2019-06-19 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม