กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สาขาการบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาที่ 183 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตประจำ และหาผู้บริจาครายใหม่  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-06-14 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม