ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

วันที่ 7 สิงหาคม 62 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "รพี" เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ พระรูปหน้าอาคารศาลจังหวัดเดชอุดมและทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Cr: ภาพ มธุรดา ภู่สง่า จพ.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
ข่าว : อาทิตย์ ปรองดอง พนง.โสตทัศนศึกษา

วันที่โพสต์ : 2019-08-07 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม