รับมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 10 เครื่อง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสุนันต์ ผลดี พยาบาลวิชาชีพชำนวญการ รักษาการผอ.รพ.สต.โพนดวน พร้อมด้วยคุณแม่สุบัน ผลดี ได้นำพัดลมตั้งพื้น จำนวน 10 เครื่อง มามอบให้กับตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยมี นางวราภรณ์ วรรณโท รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รับมอบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่โพสต์ : 2019-08-26 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม