วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม นำสิ่งของมาบริจาค

วันที่ 28 สิงหาคม 2562   วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้จากการรับบิณฑบาตร  มามอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย  โดยผ่าน   ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  พ.ต.ท.เกียรติทวี  บุญมา ผบ.ร้อย ตชด.225  พร้อมด้วยคณะทายกทายิกาวัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม  ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ 

วันที่โพสต์ : 2019-08-28 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม