คุณดวงแก้ว-คุณวิเชียร สุชล เป็นสะพานบุญ นำกระเป๋าผ้าจาก คุณสุกิจจา​ วรรณโท ร้านสวนกิจวัสดุ มา มอบถุงผ้าจำนวน 300 ใบ

วันที่ 30 สิงหาคม 62 คุณดวงแก้ว-คุณวิเชียร สุชล เป็นสะพานบุญ นำกระเป๋าผ้าจาก คุณสุกิจจา​ วรรณโท ร้านสวนกิจวัสดุ มา มอบถุงผ้าจำนวน 300 ใบ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อให้บริการผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน โดยมีแพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่โพสต์ : 2019-08-30 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม