กศน.อำเภอเดชอุดม ร่วมกับหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดมุมส่งเสริมรักการอ่าน ในหอผู้ป่วย

มุมส่งเสริมรักการอ่าน กศน.อำเภอเดชอุดม ร่วมกับหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม   สนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติมีกิจกรรมรักการอ่าน ต้องขอขอบคุณ กศน.อำเภอเดชอุดม ที่มอบกิจกรรมดีๆให้กับผู้ป่วยและญาติ  ที่มาพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  ได้ศึกษาหาความรู้ระหว่างที่รอรับการษา

วันที่โพสต์ : 2019-09-02 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม