ทีมหมอครอบครัวแขมเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ออกเยี่ยมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 3 กันยายน2562 ทีมหมอครอบครัวแขมเจริญ นำโดยนายแพทย์ประกิจ เชื้อชม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและทีมป้องกันเทศบาลเมืองเดชอุดม ออกเยี่ยมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเขตตำบลเมืองเดช มอบยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้ผู้ได้รับผลกระทบ จุดอพยพโรงเรียนเมืองเดช  ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ## ภาพ/ข้อมูล : PCU 1 แขมเจริญ

วันที่โพสต์ : 2019-09-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม