คุณแม่ชีพุทธา สีแสด บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คุณแม่ชีพุทธา สีแสด ได้มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน 5,000 บาท 

วันที่โพสต์ : 2019-10-01 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม