ถวายพระพุทธรูปประจำตึกพิเศษรวม

ขอขอบคุณ คุณสุทธิกมล  แสงทองสุขและคุณวรรษมล  บุญสะอาด  ที่มอบพระพุทธรูปไว้ประจำที่ตึกพิเศษรวมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตึก  ขอบุญครั้งนี้ส่งผลให้มีแต่ความเจริญ ประสบความสำเร็จทุกประการ

วันที่โพสต์ : 2019-10-29 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม