พิธีรับมอบรถยนต์กู้ชีพ

วันที่ 18 พ.ย.62 พิธีส่งมอบรถยนต์กู้ชีพ โดยโครงการชัยวัฒนา นำโดยนายเทียมชัย -นางพัฒนา ประกิตชัยวัฒนา พร้อมเครือญาติ ได้บริจาครถยนต์กู้ชีพ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 คัน มูลค่า 2 ล้านบาท  เพื่อใช้ในการบริการกู้ชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยมีแพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ประกิจ เชื้อชม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านปฐมภูมิ นางวราภรณ์ วรรณโท รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล  พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่โพสต์ : 2019-11-18 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม