รับบริจาคเงินจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จำนวน 10 ล้านบาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไทยเบฟเวอเวจ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม เพื่อสมทบทุนในการขยายการบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ท่านนายแพทย์จักรธรรม ธรมมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้นำคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม คณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เข้ารับมอบ ณ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ในโอกาสนี้พวกเราชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พี่น้องชาวอำเภอเดชอุดม ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่โพสต์ : 2019-11-23 สถานที่ : กทม.