โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานการชาดเดชอุดม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดเดชอุดม เดินทางมาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและบูธสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ซึ่งในปีนี้บูธโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมได้จัดทีมแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการความรู้เรื่องสมุนไพร เพื่อแนะนำประชาชน  ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกาชาดและงานประจำปี อำเภอเดชอุดม 2562  ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง วันที่  23-29 พฤศจิกายน 2562   ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

 

วันที่โพสต์ : 2019-11-23 สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม