รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพ จำนวน 1 คัน, เครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาล

นายพิทักษ์ ทองทวน หัวกลุ่มภารกิจบริการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ร่วมรับฟังชี้แจงการมอบรถพยาบาลกู้ชีพ จำนวน 1 คัน, เครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลโดย คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู ทีมงาน Save Ubon 2019 ที่ได้จากการรับบริจาคจากประชาชน ในนามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พี่น้องชาวอำเภอเดชอุดมและใกล้เคียง ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

วันที่โพสต์ : 2019-12-09 สถานที่ : อุบลราชธานี