รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากผู้มีจิตศรัทธา

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายแพทย์ ประกิจ เชื้อชม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับมอบ เงินบริจาค และสิ่งของจาคผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ออกชิ้จนเพื่อช่วยต่อลมหายใจกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส  
1.กองทุนเงินล้านบ้านแขมเจริญ ม.3 ตำบลเมืองเดช จำนวน 10,000 บาท 
2.คุณแม่ลำดวน จันที อสม. ม.3 บ้านแขมเจริญ จำนวน 7,000 บาท 
3.สอบต.สถิตย์ บุญจันทร์ และครอบครัวบริจาคเตียงผู้ป่วย 1 เตียง  และสุขาเคลื่อนที่ 1 ชุด 
4.คุณศิรประภา คูณีรัตน์.  และครอบครัวบริจาคชุดถังออกซิเจน  1 ชุด 
      ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

วันที่โพสต์ : 2020-01-03 สถานที่ : PCC แขมเจริญ