โครงการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม หน้วยบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาที่ 183 เดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รับบริจาคโลหิต ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 42 ถุง 

วันที่โพสต์ : สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม