17 สิงหาคม 2560 ขอขอบพระคุณ หจก.พรไพบูลย์ปิโตรเลี่ยม ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสด 144,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเปิดอาคารรักษาพยาบาล

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.ขอขอบพระคุณ หจก.พรไพบูลย์ปิโตรเลี่ยม ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสด 144,000 
บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สาขาเดชอุดม เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับเปิดอาคารรักษาพยาบาล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความ เจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

วันที่โพสต์ : 2017-08-17 สถานที่ : รพร.เดชอุดม