ขอขอบพระคุณโรงทานจาก วัดป่าไทรงาม ที่นำอาหาร มาแจกผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณโรงทานจาก วัดป่าไทรงาม ที่นำอาหาร มาแจกผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

วันที่โพสต์ : 2017-10-30 สถานที่ : รพร.เดชอุดม