ขอขอบคุณ แพทย์หญิงทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต

ขอขอบคุณ....คุณหมอทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต ที่มอบเงินเข้ากองทุน เส้นทางบุญเกื้อหนุนผู้ป่วยมะเร็ง จำนวนเงิน 3,535 บาท 

ขอให้ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

วันที่โพสต์ : 2017-12-26 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม