ขอขอบคุณ คุณสุบัน ผลดี

ขอขอบคุณ  คุณสุบัน  ผลดี ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

วันที่โพสต์ : 2018-01-03 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม