ขอขอบคุณ บริษัท วี แคร์ เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท วี แคร์ เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด โดย ดร.สาริกา สาวิสา ที่มีจิตศรัทธา บริจาคเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอให้ท่านและพนักงานในบริษัท วี แคร์ เมดิคอล  มีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีกิจการที่เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

วันที่โพสต์ : 2018-02-02 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม