ขอขอบคุณ คุณพ่อวิเชียร - คุณแม่บัวคำ ปัสสา

ขอขอบคุณ คุณพ่อวิเชียร - คุณแม่บัวคำ ปัสสา ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอให้ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

วันที่โพสต์ : 2018-02-02 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม