ขอขอบคุณ คุณแม่นุชจรินทร์ พัวเพิ่มพลูศิริ และครอบครัว

ขอขอบคุณ คุณแม่นุชจรินทร์ พัวเพิ่มพลูศิริ และครอบครัว ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรือง ตลอดไป

วันที่โพสต์ : 2018-05-28 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม