ขอขอบคุณ คุณพ่อหมูน ตรินันท์

ขอขอบคุณ คุณพ่อหมูน  ตรินันท์ ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

วันที่โพสต์ : 2018-06-05 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม