แพทย์หญิงทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต นำเงินรายได้จากการขายเสื้อหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับกองทุนเส้นทางบุญเกื้อหนุนผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แพทย์หญิงทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต นำเงินรายได้จากการขายเสื้อหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับกองทุนเส้นทางบุญเกื้อหนุนผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีแพทย์หญิงครองแก้ว อิทธิธรรมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 6,949 บาท

วันที่โพสต์ : 2018-08-10 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม