ขอขอบคุณ บริษัทมิตซูไทยยนต์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัทมิตซูไทยยนต์ จำกัด​ มีบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมขออบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์ : 2018-09-26 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม