ขอขอบคุณ ผอ.สุริพงษ์-คุณครูพัชณี อมรสิน

ขอขอบคุณ ผอ.สุริพงษ์ - คุณครูพัชณี  อมรสิน ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 100,000 บาท ให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ  สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธนาสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปราถนา ทุกประการ เทอญ

วันที่โพสต์ : 2018-10-04 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม