เข้าสู่โปรแกรม

ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 50 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1EB 5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200226032731.pdf2020-02-26 10:27:31งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
2EB 5.2 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200226032816.pdf2020-02-26 10:28:16งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
3EB 5.3 กิจกรรมที่เเสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมเเสดงความคิดเห็น20200226032917.pdf2020-02-26 10:29:17งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
4EB 5.4 ภาพถ่ายกิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200226033003.pdf2020-02-26 10:30:03งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
5EB 5.5 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูล20200226033048.pdf2020-02-26 10:30:48งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
6EB 5.6 Print screen การเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน20200226033552.pdf2020-02-26 10:35:52งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
7EB 5.7 การขออนุญาติเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200226045707.pdf2020-02-26 11:57:07งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
8EB 6.1 บันทึกข้อความข้ออนุมัติโครงการ20200226075023.pdf2020-02-26 14:50:23งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
9EB 6.2 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200226075108.pdf2020-02-26 14:51:08งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
10EB 6.3 กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือ20200226075239.pdf2020-02-26 14:52:39งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
11EB 6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก20200226075339.pdf2020-02-26 14:53:39งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
12EB 6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม20200226075426.pdf2020-02-26 14:54:26งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
13EB 6.6 บันทึกขออนุญาตเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200226075546.pdf2020-02-26 14:55:46งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
14EB 6.7 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200226075655.pdf2020-02-26 14:56:55งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
15EB 7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ20200302040700.pdf2020-03-02 11:07:00งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
16EB 7.2 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200302040810.pdf2020-03-02 11:08:10งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
17EB 7.3 กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการของภารกิจหลักฯ20200302041023.pdf2020-03-02 11:10:23งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
18EB 7.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม20200302041144.pdf2020-03-02 11:11:44งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
19EB 7.5 หนังสือขออนุญาตเผยเเพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200302041243.pdf2020-03-02 11:12:43งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
20EB 7.6 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200302042039.pdf2020-03-02 11:20:39งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด