เข้าสู่โปรแกรม

ข่าวทั่วไป

แสดง 41 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
41EB 20.10 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611081749.pdf2020-06-11 15:17:49งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
42EB 9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน20200611084910.pdf2020-06-11 15:49:10งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
43EB 9.1.1 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม20200611084958.pdf2020-06-11 15:49:58งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
44EB 9.1.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 256220200611085100.pdf2020-06-11 15:51:00งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
45EB 9.1.3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255220200611085316.pdf2020-06-11 15:53:16งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
46EB 9.1.4 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ20200611085426.pdf2020-06-11 15:54:26งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
47EB 9.1.6 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข20200611085859.pdf2020-06-11 15:58:59งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
48EB 5.8 สรุปรายงานการประชุมโครงการอาหารปลอดภัย20200612014919.pdf2020-06-12 08:49:19งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
49EB 6.9 สรุปรายงานการประชุมโครงการอาหารปลอดภัย20200612015309.pdf2020-06-12 08:53:09งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
50EB 7.8 ผลการดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200612021833.pdf2020-06-12 09:18:33งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด