เข้าสู่โปรแกรม

ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 50 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1EB 1 หน่วยงายมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)20200316011520.pdf2020-03-16 08:15:20งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
2EB 10.1 หนังสือขออนุมัติเผยเเพร่แผนปฏิบัติการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200610033943.pdf2020-06-10 10:39:43งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
3EB 11.1 ขออนุมัติเผยเเพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปี 256220200610032747.pdf2020-06-10 10:27:47งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
4EB 11.2 รายงานผลการดำเนินผลการปฏิบัติงานตามแผน20200610032839.pdf2020-06-10 10:28:39งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
5EB 11.3 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปี 6220200610032932.pdf2020-06-10 10:29:32งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
6EB 12.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 256320200610024001.pdf2020-06-10 09:40:01งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
7EB 12.1 หนังสือรับทราบผลการกำกับติดตามผลการดำเดินการตามแผนปฏิบัติการ20200610023908.pdf2020-06-10 09:39:08งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
8EB 20.10 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611081749.pdf2020-06-11 15:17:49งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
9EB 20.3 รายงานการประชุม20200611074008.pdf2020-06-11 14:40:08งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
10EB 20.4 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน20200611075823.pdf2020-06-11 14:58:23งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
11EB 20.5 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ20200611075904.pdf2020-06-11 14:59:04งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
12EB 20.6 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20200611075955.pdf2020-06-11 14:59:55งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
13EB 20.7 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611080049.pdf2020-06-11 15:00:49งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
14EB 20.7 หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611080150.pdf2020-06-11 15:01:50งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
15EB 20.8 หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611081232.pdf2020-06-11 15:12:32งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
16EB 20.9 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง20200611081605.pdf2020-06-11 15:16:05งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
17EB 4 หน่วยงานมีการเผยเเพร่บันทึก รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ20200316012729.pdf2020-03-16 08:27:29งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
18EB 5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200226032731.pdf2020-02-26 10:27:31งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
19EB 5.2 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย20200226032816.pdf2020-02-26 10:28:16งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด
20EB 5.3 กิจกรรมที่เเสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมเเสดงความคิดเห็น20200226032917.pdf2020-02-26 10:29:17งาน ITA 2563 ดาวน์โหลด