เอกสารงานคุณภาพ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 43 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างชื่อวาระ 
1FM-NUR-001-00 แบบฟอร์มปรอท20180122065220.pdf2018-01-22 13:52:20แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
2FM-NUR-002-00_รายงานการชันสูตรทางคลีนิค20180122065251.pdf2018-01-22 13:52:51แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
3FM-NUR-003-00_ใบสังเกตอาการผู้ป่วย20180122065309.pdf2018-01-22 13:53:09แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
4FM-NUR-004-00_รายงานผู้ป่วยที่รับใหม่ ย้าย จำหน่าย ตาย new20180122065333.pdf2018-01-22 13:53:33แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
5FM-NUR-005-00 ใบบันทึกการให้ยา MAR20180122065352.pdf2018-01-22 13:53:52แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
6FM-NUR-006-00_แบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ20180122065417.pdf2018-01-22 13:54:17แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
7FM-NUR-007-00 แบบสำหรับส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิด20180122065439.pdf2018-01-22 13:54:39แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
8FM-NUR-008-00 แบบประเมินประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วย20180123082923.pdf2018-01-23 15:29:23แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
9FM-NUR-009-00 ใบบันทึกทางการพยาบาล20180123083000.pdf2018-01-23 15:30:00แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
10FM-NUR-010-00 แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ และจำนวนยาในรถฉุกเฉิน20180123083021.pdf2018-01-23 15:30:21แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
11FM-NUR-011-00 Fluid balance sheet20180123083213.pdf2018-01-23 15:32:13แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
12FM-NUR-012-00 ใบบันทึกกดารให้สารน้ำ เลือด20180123083243.pdf2018-01-23 15:32:43แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
13FM-NUR-013-00 แบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์20180123083259.pdf2018-01-23 15:32:59แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
14FM-SUR-001-00 พัฒนา 4 รู้สู่ความปลอดภัยทางคลินิก Upper GI bleeding20180215034912.pdf2018-02-15 10:49:12แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
15FM-SUR-002-00 พัฒนา 4 รู้สู่ความปลอดภัยทางคลินิก Pneumonic–Hemothrorax20180215034939.pdf2018-02-15 10:49:39แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
16FM-SUR-003-00 แบบบันทึก รับส่งเวร20180215034956.pdf2018-02-15 10:49:56แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
17FM-SUR-004-00 แบบบันทึกการดำเนินการ Case management20180215035010.pdf2018-02-15 10:50:10แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
18FM-SUR-005-00 แบบบันทึกข้อมูลประจำวัน20180215035028.pdf2018-02-15 10:50:28แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
19FM-SUR-006-00 การประชุมปรึกษาก่อนและหลังให้การพยาบาล20180215035045.pdf2018-02-15 10:50:45แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด
20FM-SUR-007-00 แบบบันทึกการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล Nursing Round20180215035103.pdf2018-02-15 10:51:03แบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลด