โดย
Home ยา ผู้หญิง เด็ก เครื่องสำอาง ปฐมพยาบาล โรคทั่วไป อื่นๆน่าสนใจ สอบถามปัญหา
Related Topics
Interesting Links


ยาที่ทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสี

ดำ น้ำตาล เข้มขึ้น น้ำเงิน ฟ้า น้ำเงินปนเขียว ส้ม/เหลือง แดง / ชมพู
 • Cascara
 • Chlroquine
 • Ferrous salts
 • Metronidazole
 • Nitrofurantoin
 • Quinine
 • Senna
 • Amitriptyline
 • Methylene blue
 • Triamterene
 • Heparin
 • Phenazopyridine
 • Rifampin
 • Sulfasalazine
 • Warfarin
 • Daunorubicin
 • Doxorubicin
 • Heparin
 • Ibuprofen
 • Oxyphenbutazone
 • Phenylbutazone
 • Phenytoin
 • Rifampin
 • Senna

 

Post a Message in My Message Board!

ถ้าท่านชอบ web  นี้ 
ท่านที่ต้องการสอบถาม เสนอแนะ เชิญครับ mailto:vichiena@yahoo.com
ขอขอบคุณ Geocities.com ที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับการจัดทำ Web Site นี้
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่สำคัญ discoveryhealth | mediconsult | mayohealth | medscape.com | healthylives | สมาคมแพทย์โรคผิวหนัง USA | fda.gov | my.yahoo.com

1