ประชาสัมพันธ์ 4 หลักสูตร

เรื่อง การอบรมและศึกษาต่อ

          1. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เชิญร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุวิทยา ประจำปี 2565 (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)

          2. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เชิญสมัครร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรการให้รหัสทางการแพทย์ (ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)

          3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) การเปลี่ยนแปลงในยุค next normal (ค่าลงทะเบียน 2,500-4,000 บาท)

          4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข จัดอบรม Good Clinical Practice in today’s research


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-06-28

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-28

จำนวนการเข้าชม : 283