ประชาสัมพันธ์ 4 หลักสูตร

เรื่อง การอบรมและการศึกษาต่อ

          1. กระทวงสาธารณสุข เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Hybrid meeting

          2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่”

          3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง Trend in Pediatric care from Neonates to Childhood (Onsite: 3,000 บาท/Online: 1,500 บาท)

          4. สถาบันพระบรมราชนก เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-06-28

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-28

จำนวนการเข้าชม : 53