ประชาสัมพันธ์ 4 หลักสูตร

เรื่อง การอบรมและการศึกษาต่อ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑๒

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๑ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการดูแลเด็กโรคชนสมาธิสั้น (Parenting a child with ADHD)

4. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าร่มงานกประชุมวิซาการ ๘ ปี กรมการแพทย์


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-06-30

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

จำนวนการเข้าชม : 249