ประชาสัมพันธ์ 4 หลักสูตร

เลขที่รับ 4224

เรื่อง การอบรมและการศึกษาต่อ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 12 (ค่าลงทะเบียน 59,000 บาท)

2. หนังสือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ค่าลงทะเบียน 200-800 บาท)

3. ที่ทำการสำนักงานสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ขอเชิญผู้เกษียณเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท)

4. ที่ทำการสำนักงานสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-07-08

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-08

จำนวนการเข้าชม : 260