ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                  1. ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานศัลยกรรมทั่วไปชุดใหญ่ จำนวน 5 ชุดๆ ละ 150,000.-บาท รวมเป็นเงิน 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                  2. ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานศัลยกรรมทั่วไปชุดเล็ก จำนวน 5 ชุดๆ ละ 150,000.-บาท รวมเป็นเงิน 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                  3. ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูก ตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 850,000.- บาท  (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-07-18

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-18

จำนวนการเข้าชม : 34