ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2022-08-04

ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-04

จำนวนการเข้าชม : 96